O Wydarzeniu

Motosfera Classic 2015

Organizatorzy i Partnerzy MSC 2015

Kontakt

Lokalizacja

About the exhibition

Motosfera Classic 2015

Organizers and Partners

Contact

Venue

X
 

Ogólnopolska wystawa pojazdów zabytkowych

30 wrzesień, 1-2 październik 2016r

International exhibition of historic vehicles

30th September, 1st-2nd October 2016

 

O Wydarzeniu

About the exhibition

 
 

Moto Sfera Classic to wystawa skierowana nie tylko do kolekcjonerów, pasjonatów i ludzi z branży motoryzacyjnej, ale także dla wszystkich tych, którzy chcieliby na własne oczy zobaczyć historię zabytkowej motoryzacji. Podczas drugiej edycji wydarzenia, MotoSfery Classic 2016, pokażemy dwa razy więcej aut i dostarczymy dwa razy więcej emocji. Oprócz tego zobaczycie zabytkowe pojazdy militarne, pokazy grupy rekonstrukcyjnej, a jeżeli będziecie chcieli nabyć jakiś klasyk, będzie to możliwe na „Giełdzie klasyków”.

Ważnym elementem Wystawy będzie ekspozycja na temat praskich przedsiębiorstw – kolebki polskiej motoryzacji: Centralnych Warsztatów Samochodowych i Państwowych Zakładów Inżynierii. Tych informacji nie znajdziecie nigdzie indziej. Ekspozycja jest bezpośrednio przygotowywana przez Centralną Bibliotekę Wojskową oraz Muzeum Techniki i Przemysłu.
MotoSfera Classic przewiduje jeszcze szereg innych atrakcji, o których się przekonacie, biorąc udział w Wydarzeniu!

Moto Sfera Classic is not only for collectors, moto- funs and people associated with the automotive branch. It is also for people who would like to see in person the history of automobiles. The second annual MotoSfera Classic will double the number of vehicles and provide twice as many sighs of astonishment. Additionally you can see an exhibition of old military vehicles, show by a Reconstruction Crew and buy your own vintage vehicle during “the Classics Auction”.

Another vital part of the event is an exhibition about famous companies from Praga –the birthplace of Polish motorization: Central Auto Shops and National Engineering Company. These are historical tidbits you will not find anywhere else. The exposition is prepared by the Central Military Library and the Museum of Technology and Industry in Warsaw.
MotoSfera Classic will have plenty of attractions for young and older alike. Come and see for yourself!

Wystawa czynna:
piątek: 12:00-18:00
sobota-niedziela:10:00-18:00

Opening hours:
Friday: 12:00-18:00
Saturday - Sunday:10:00-18:00

Ceny biletów:
piątek (30.09.2016) wejście bezpłatne
Pozostałe dni:
bilet indywidualny: 25pln
bilet rodzinny (Od 3 do 5 osób, w tym co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia): 45pln

Tickets:
Friday (30.09.2016): free admissions
Remaining days:
Single ticket: 25pln
Family ticket (3 to 5 people, including at least one child under 16): 45pln

MotoSfera Classic 2015

Organizatorzy i partnerzy MotoSfery Classic 2016

Organizers and partners of MotoSfera Classic 2016

 

Organizatorzy

Organizers

 

Współorganizatorzy

Co-Organizers

Patronat

Patronages

Patronat Medialni

Media Patronages

Partner Specjalny

Special Partner

Partnerzy

Partners

Kontakt


I Ty możesz tworzyć z nami MotoSferę Classic!

Join us!

   

Wyślij do mnie kopię wiadomości

Send me a copy

Lokalizacja

Venue


 
pure black gmbh